Beiratkozási információk

FELHÍVÁS

a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2023. április 22. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja)

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Felhívás
2. számú melléklet – Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
3. számú melléklet – Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
4. számú melléklet – Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat
5. számú melléklet – Jelentkezési lap – szándéknyilatkozat
6. számú melléklet – Engedély kérése első osztályok indítására ’22-’23-as tanév
7. számú melléklet – Adatfelvételi lap – Általános iskolai beiratkozás
8. számú melléklet – Beiratkozás eljárásrend

Körzethatárok 2022/2023

KRÉTA – BAI Szülői tájékoztató