Kezdőlap

Köszöntõ

loczi_laszlo

Nagy szeretettel köszöntök minden kedves látogatót iskolánk honlapján. A Mátyás Király Általános Iskola 1983 óta működik, s elsősorban az angol nyelvi oktatásáról ismert.  Angol-magyar két tanítási nyelvű, valamint emelt szintű angol nyelvi programokat működtetünk a normál idegennyelvi oktatás mellett. Mint nevünk is jelzi, Mátyás király korának humanista gondolkodását, melynek középpontjában az ember áll, tekintjük követendőnek. Egyetértünk Mátyás király gyakran hangoztatott gondolatával, mely szerint „a műveletlen király, megkoronázott szamár”.

Kollégáimmal igyekszünk hivatásunkhoz méltóan nyitott, kíváncsi, talpraesett gyerekeket nevelni, akik felelősséget vállalnak önmagukért, embertársaikért, környezetükért, s képesek angolul is képviselni ezeket az értékeket hazájukban, s a nagyvilágban.

Teljes mértékben egyetértünk Victor Hugo alábbi gondolatával:

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.”

 

Egyik kedves szülőnk írta rólunk:
………………………………………………
Kedves Igazgató úr, Zsuzsa néni és Gabi néni!

Meghatottság, büszkeség, a megkönnyebbülés s kitudja még hány féle érzelem az minek hatására „tollat” ragadok és megírom alábbi köszönő soraimat. Habár még nincs vége a tanévnek, mégis úgy hiszem a nyugodtság kellemes érzésével nyilváníthatom ki felétek hálámat az elmúlt csaknem nyolc év kitartó munkájáért.
Úgy vélem nyolc évvel ezelőtt nem voltunk teljesen tisztában (sem mi szülők, sem pedig az iskola) azzal, hogy pontosan milyen fába is vágjuk a fejszénket akkor, amikor a kéttanos oktatási osztály mellett tettük le a voksunkat. Nagyon sok zűrzavar, téblábolás gyakori kétely kísérte ezt a 8 évet. Legalább is a részünkről.
Mégis!
Most, amikor felnőtt fejjel azt látom, hogy egy magával ragadó, túláradó boldogságot láthatok a fiunk arcán hazatérve az iskolából és közli velem, hogy felvették abba az iskolába és osztályba ahová ő szeretett volna bejutni! Most, amikor csaknem neveletlen kisfiú módjára esik be a lakás ajtaján csatak vizesen, de nagyon boldogan és közli, hogy sikerült neki a középfokú angolja…………………………..
Ilyenkor az ember ellágyul s lehet akár hány éves is, elpityeredik. A büszkeség szorítja torkunkat s azt gondoljuk jól döntöttünk anno s jó úton haladunk.
Nem tudom ti ezzel, hogy vagytok? Nem tudom mennyire „csak” a munkátokat végzitek rutinszerűen a mindennapokban, de azt remélem és hiszem, hogy hivatásotok az amit csináltok! S ha hivatásotok, akkor abban benne kell legyen a lényetek egy része is.
Pedagógus léteteken túl szülők is vagytok s talán éppen úgy lehettek kételyeitek az elmúlt évek során, mint nekünk.
Azt kérem most tőletek, legyetek ti is egy kicsit boldogok velünk együtt! Munkátok, kitartásotok iránt köszönettel tartozunk, hálásak vagyunk érte! Beérett a gyümölcse.
Ti hárman „beavatottjai” voltatok személyes életünk (külföld, kajak……) sokszor kusza történéseinek. Mi pedig rengeteg segítséget kértünk s kaptunk tőletek. Mindennek pedig legnagyobb haszonélvezője Zalán lett! A sok vergődés közepette tudta hozni azt a szintet, mely szükséges, elégséges, és jó fundamentuma lehet az életének. Jól van ez így!

Köszönöm tehát kiemelten nektek s rajtatok keresztül minden kollégátoknak a munkát!

Üdvözlettel,

Gubányi Ottó
……………………………………………………………

 

Tájékoztatjuk kedves támogatóinkat, hogy a 2016. évi adózás 1%-ából alapítványunk 1.323.784 Ft bevételre tett szert. Támogatásukat ezúton is köszönjük!

Alapítványunk pontos neve és címe:

Corvin, az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

6000 Kecskemét, Mátyás király krt. 46.

Alapítványunk számlaszáma: 10401165-50526765-69881004

Adószáma: 18366752-1-03

Támogatásukat elõre is köszönjük: dr.Lóczi László, kuratóriumi elnök