Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése

dav

Tisztelt Szülők!

Hétfőn elkezdődik az önkormányzat TOP-6.5.1-15 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázata alapján a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola energetikai korszerűsítése.

Az első ütem 2019.04.01-én kezdődik. Az iskolánk focipálya felőli oldalát teljesen lezárják. Az első és hátsó bejárat szabadon marad.

Egy megszépült iskola reményében szeretnénk mindenki türelmét és pozitív hozzáállását kérni!

Köszönettel:
Dr. Lóczi László
igazgató

 

 

Sajtóközlemény.pdf
Uniós támogatás.jpg

Nyári tábor

Iskolánkban 2018 júniusában négy tematikus alkalmat, „nyári tábort” szerveztünk az EFOP – 3.3.5-17-2017-00029 Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása c. pályázat keretein belül. A négy tábor közül három iskolánkon belül napközis, egy pedig Babatvölgyben, bentlakásos formában valósult meg.

Művészeti témájú napközis táboraink voltak Szivárvány (táborvezető: Turkevi-Nagy Rita, tábori segítő: Hajba Judit), és Nyári ügyeskedők (táborvezető: Baranyi Zsuzsa, tábori segítő: Hetényi Mónika). Sport tematikájú táborunk Csapatjátékok hétfőtől péntekig (táborvezető: Horváth Bende Károly, tábori segítő: Örkényi Gábor). Bentlakásos táborunk Holiday in English (táborvezető: Berze Tímea, tábori segítők: Miholics László, Szepesi Gabriella, animátor: Barna József).

 

 

Beiskolázási programok szülőknek és gyerekeknek

____________________________________________________________________________________________________

Iskolai bemutató angol nyelven.ppt

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Beiskolázási munkaterv a Kecskeméti Corvin Mátyás Iskolában a 2018/19-es tanévben

Az érdeklődő szülők és gyermekeik számára a következő programjainkat ajánljuk:

Programok havi lebontása

Október

időpont program
október 16.  (kedd) és 17. (szerda) (8.00-12.30) Nyílt napok: bemutató órák a leendő elsősök szüleinek

 

November

időpont program
november 9. péntek 16.45-tól Leendő elsősöknek foglakozás

1. (Iskolába hívogató Márton nap.)

 

December

időpont program
december 7. péntek 16.45-tól Leendő elsősöknek foglakozás

2. (Mikulás várása.)

 

december első hete Mikulás műsor a Corvina óvodákban.
december 15. szombat 12.00 Adventi vásár az iskolában.

Várjuk az érdeklődő óvó néniket és szülőket, gyerekeket.

december 19. délután 14.45-től Karácsonyi ünnepély főpróbája az óvodásoknak.

 

Január, február

időpont program
Január 26. szombat  Iskola- és óvodabörze
Február 18. hétfő 16.45 Angol teadélután

 

Március

időpont program
március 12-13, kedd, szerda

(8.00-12.30)

Nyílt nap: bemutató órák leendő elsősöknek és szüleiknek

 

Április

időpont program
április 1. 16.45 Bemutatkozik az iskola
április Beiratkozás

 

Kecskemét, 2018.08.31.                                                                                                               Vezetőség

Beiratkozás.pdf

Tankönyvosztás

Kedves Szülők!

Tankönyvosztás időpontja: 2018.08.27-én 8-18 között és 2018.08.28-án 12-18 között.
Minden évfolyam jöhet mindkét nap.
Az angol könyvek elmaradt befizetése is ekkor pótolható.

Az iskola vezetősége és a tankönyv felelősök.

SZJA 1+1 százalék

Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni?

 

A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 17SZJA jelű bevallás EGYSZA lapja,) kitöltésével rendelkezhet.

 

A NAV 2018-ban is bevallási tervezet elkészítésével segíti a magánszemély adózókat bevallási kötelezettségük teljesítésében.

Ha bevallási tervezetét papír alapon kapta meg az adóhatóságtól – nincs elektronikus elérhetősége -, és az elkészített tervezettel nem ért egyet, akkor bevallási kötelezettségének a 17SZJA bevallás benyújtásával tud eleget tenni. Ezen bevalláshoz kapcsolódóan lehet rendelkezni az szja 1+1 százalékáról.

 

Amennyiben rendelkezik elektronikus elérhetőséggel és bevallási tervezetét az erre a célra kialakított on-line felületen módosítja, akkor a felületen az szja 1+1 százalékáról is rendelkezhet.

 

Ha bevallását beadta és nem rendelkezett az szja 1+1 százalékáról, akkor ezt pótlólag 2018. május 22-éig megteheti az „17EGYSZA” nyomtatvány kitöltésével.

Amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „17EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2018. május 22-éig.

Papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány kinyomtatható, és azt kell lezárt, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2018. május 22-éig.

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján), lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt borítékban postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre 2018. május 22-éig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen 2018. február 26-áig be kell adnia. A határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.

Az adóhatóság külön kezeli a rendelkező magánszemély és a kedvezményezett adatait az eljuttatás módszerétől függetlenül, azaz még abban az esetben is, ha a magánszemély a bevallás részeként rendelkezik. A rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül, különleges védelmet élvez, abba illetéktelen személy nem tekinthet be. Egyedüli kivételt az a már említett eset jelent, ha a magánszemély rendelkező nyilatkozatán kifejezetten abból a célból adja meg adatait, hogy azokat a nyilatkozaton megjelölt kedvezményezettel közöljék.

Így a rendelkezés következtében a magánszemélyt hátrány nem érheti, semmilyen utólagos zaklatással nem kell számolnia. A kedvezményezett civil szervezet az adatok megadása esetén is csak kapcsolatfelvételre és tájékoztatásra használhatja a magánszemély elérhetőségét.

Egyebekben, – ha nem kíván élni az adatközlés lehetőségével – a magánszemély és a kedvezményezett adatainak hatékony elkülönítése érdekében kérjük, hogy amennyiben a rendelkező nyilatkozatot a munkáltató útján, illetve külön borítékban küldi meg az adóhatósághoz, a rendelkező nyilatkozatról a magánszemély azonosító adatait (név, adóazonosító jel) szíveskedjen leválasztani, és kizárólag a nyilatkozat rendelkező részét tegye a borítékba.