Felhívás jubileumi fogalmazáspályázatra

Felhívás jubileumi fogalmazáspályázatra

Kedves Diákok!

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola megalakulásának 40. évfordulója alkalmából fogalmazáspályázatot hirdet az 5–8. osztályos tanulók számára Álruhás utazásaim a jövőben, avagy tapasztalataim a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában címmel.

A feladat: A fenti címmel írj rövid fogalmazást Mátyás király nevében arról, hogy hogyan mutatta volna be iskolánkat a reneszánsz uralkodó kortársainak, ha valamilyen csoda folytán nemcsak térben, hanem időben is utazhatott volna. A pontos címzettet is te választhatod meg (felesége, volt nevelője, tudósa, stb.), de címezheted általában a királyi udvarnak, az alattvalóknak stb. is. Mi tetszhetett volna neki, min csodálkozott volna, mire tekintett volna rosszallóan, értetlenül stb.? Mutasd be iskolánk tanulói közösségét, tanári karát, a tantárgyakat, az iskolai szokásokat, az iskola épületét stb. Mátyás király szemüvegén keresztül egyes szám első személyben fogalmazva! Adhatsz saját alcímet is írásodnak.

Javasolt műfajok: naplórészlet, levél, beszámoló, útirajz stb. A pályamű ne tartalmazzon párbeszédet!

Formai megkötések: A fogalmazást számítógépen, Word-dokumentumban, csatolt fájlként küldd el, 12-es méretű Times New Roman betűtípust használj 1-es sorközzel, 2,5-es margóval! A terjedelem ne haladja meg a ¾ A4-es oldalt! A dokumentum elnevezése tartalmazza a nevet osztályt, pl. Minta Márta 7.d.docx

Beküldési határidő: 2023. október 25. szerda

A beküldés módja: A pályaműveket a gyergyadesz.laszlone@corvinmatyas.com címen várjuk ímélben, Gyergyádeszné Zsuzsa néninek címezve. A kísérőlevél tartalmazza nevet, osztályt, valamint a felkészítő tanárod nevét! A szaktanárok maguk is küldhetik egy levélben az összes nevező tanítványuk írását. A zsűrihez már anonim formában jutnak el a pályaművek, így pártatlanul tudnak majd dönteni mind az 5-6.-os, mind a 7-8.-os kategóriában.

A részvevők létszáma: Minden osztályból várunk legalább két pályamunkát.

Jutalom: A legjobb pályamunkák alkotói tárgyjutalomban részesülnek, és írásuk megjelenik az iskola jubileumi évkönyvében is.

Iskolánk fennállásának 40. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetünk

Kedves Diákok!

Iskolánk fennállásának 40. évfordulója alkalmából rajzpályázatot hirdetünk, melynek témája névadónk, Mátyás király.

  1. kategória: Kedvenc Mátyás-mesém illusztrációja
  2. kategória: Mátyás-portré

Készítsetek A/4-es méretű képeket a két fenti témakör valamelyikében szabadon választott technikával! Egy tanuló kategóriánként egy rajzzal pályázhat.

Leadási határidő: 2023.11.06. hétfő (nejlonban, mappában, borítékban)

A rajzokat Benkovics Zoltán tanár úrnak kell leadni.

A rajz hátoldalán tüntessétek fel neveteket, osztályotokat, felkészítő tanárotok nevét, és azt, hogy melyik kategóriában nyújtjátok be a pályázatot! Ha mesét illusztráltok, írjátok a hátoldalra az ábrázolt mese címét is!

A legjobb alkotásokat díjazzuk, kiállítjuk, és megjelentetjük az évfordulóra összeállított évkönyvben.

Sok sikert kívánunk!

Jubileumi team

Köszönet az iskolai közösségünk nevében

Kedves Szülők, Pedagógusok, Diákok, kedves Támogatóink!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani iskolai közösségünk nevében a Hunyadivárosi Napok tombola akcióján tanúsított lelkes együttműködésükért. Hálás köszönetet érdemelnek a tombolatárgyak felajánlói, a támogatók felkutatói, a tombola árusításában, s a sorsolás lebonyolításában részt vevők.

Összefogásunk eredményeként 726 000 Ft rekordbevétel keletkezett, melynek felhasználásáról a szülői munkaközösséggel egyeztetünk.

Lóczi László