181/2022.(V.24.) kormány rendelet

Tájékoztató

 

Az 181/2022.(V.24.) kormány rendelet alapján a vészhelyzetet a Kormány megszünteti 2022.június elsejével, ezért az intézményünkben kihirdetett  intézkedési tervek hatályukat vesztik és az alap dokumentumaink szerinti működés folytatódik.

Az elfogadott intézményi SZMSZ-ben, Pedagógiai Programban és Házirendben leírtak szerint folytatjuk működésünket.

Kecskemét, 2022.06.01.                                                                                    dr. Lóczi László

Beiratkozási információk

FELHÍVÁS

a Kecskeméti Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2022. április 21. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2023. április 22. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) bek. b) pontja)

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Felhívás
2. számú melléklet – Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
3. számú melléklet – Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
4. számú melléklet – Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat
5. számú melléklet – Jelentkezési lap – szándéknyilatkozat
6. számú melléklet – Engedély kérése első osztályok indítására ’22-’23-as tanév
7. számú melléklet – Adatfelvételi lap – Általános iskolai beiratkozás
8. számú melléklet – Beiratkozás eljárásrend

Körzethatárok 2022/2023

KRÉTA – BAI Szülői tájékoztató

Februári beiskolázási PROGRAMVÁLTOZÁS

Tisztelt Szülők!

Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a COVID 19-es járvány miatt a februári hagyományos programjainkat elhalasztjuk.

A februári bemutatóóráinkat két héttel később, március elsején és másodikán tartjuk meg.

Az angol teadélután programunkat is szeretnénk megtartani. ( Március 17.)

Látni fogjuk az intézményben a helyzetet és ahhoz igazítjuk a programjainkat szükség szerint.

Döntéseinknél tanítványaink, pedagógusaink és vendégeink egészségének védelmét a legfontosabb szempontként kezeljük!

Nagyon bízunk abban, hogy ezeket a programokat meg tudjuk tartani:

Január, február

időpont program
január 29. szombat Iskola- és óvodabörze

ELMARADT!

február 15-16, kedd, szerda

(8.00-12.30)

Nyílt nap: bemutató órák leendő elsősöknek és szüleiknek

Elhalasztjuk márciusra

Március

időpont program
március 1-2, kedd, szerda

(8.00-12.30)

Nyílt nap: bemutató órák leendő elsősöknek és szüleiknek
március 17. péntek 17.00 Angol teadélután leendő elsősöknek és szüleiknek

Április

időpont program
április 11. hétfő 17.00 Bemutatkozik az iskola
április 21. csütörtök 8.00-19.00 Beiratkozás első napja
április 22. péntek 8.00-19.00 Beiratkozás második napja

 

Amennyiben a járványügyi helyzet megengedi akkor, a további 2022-es beiskolázási programjainkat megtartjuk eredeti elképzelésünk szerint.

Megértésüket köszönjük!

Kecskemét, 2022.02.09.                                                                                                             Iskolavezetés