Pályázat – A helyi közösség fókuszában

A projekt bemutatása
„Gyökerek és szárnyak.”
Ahogy a projekt címe is kifejezi, hagyomány és modernitás összhangjának megteremtése a fő
cél, élményközpontú, gyakorlatias tevékenykedés keretében. Ismeretes, hogy minden
korosztálynak vannak erősségei és gyengeségei. Az ifjúság hajlamos elfordulni a
hagyományos értékektől, s a modern digitális világban elmerülni, az idős korosztály pedig
inkább hagyományaiban él és idegenkedik a modern, digitális világtól.
Projektünk célja az, hogy népi hangszeres oktatáson, közös zenélésen, népi játékok és
táncházi rendezvények, népzenei koncert által megszerettessük és népszerűvé emeljük a népi
kultúra hagyományait a gyermekek és ifjak körében, olyan utókor kinevelése, akik továbbadják
az itt megszerzett zenei tudásukat, oktatóivá szervezőivé válnak a jövő generációk
hagyományápolásának. A meghívott, a népzenei kultúrában hírnévre szert tevő előadókkal
közösen muzsikáljanak, felidézzék a régi hagyományos közösségek hangulatát, ezáltal
tevékeny, a népi kultúrára épülő közösséget teremtsenek, ápoljanak. A programban részt vevők
megszerzett zenei tudásukat kamatoztatva zenés táncházzal népszerűsítsék a népi kultúra
értékeit, bővítsék követőik körét. Ez a projekt az óvodás kortól a szépkorúakig minden
nemzedéken átívelő programsorozatot kínál.
Másrészt a felnőtt korosztály azon tagjait, akik koruknál, végzettségüknél fogva kimaradtak az
informatikai eszközök oktatásából, az informatikai kör keretében olyan ismeretekhez jussanak,
amik lehetővé teszik a digitális világba való szakszerű és biztonságos bekapcsolódást. /
internetes információszerzés, ügyintézés, bankolás, vásárlás, közösségi médiák használata / .