Pályázat – A helyi közösség fókuszában

A projekt bemutatása

„Gyökerek és szárnyak.”
Ahogy a projekt címe is kifejezi, hagyomány és modernitás összhangjának megteremtése a fő cél, élményközpontú, gyakorlatias tevékenykedés keretében. Ismeretes, hogy minden korosztálynak vannak erősségei és gyengeségei.  Az ifjúság hajlamos elfordulni a hagyományos értékektől, s a modern digitális világban elmerülni, az idős korosztály pedig inkább hagyományaiban él és idegenkedik a modern, digitális világtól.
Projektünk célja az, hogy népi hangszeres oktatáson, közös zenélésen, népi játékok és táncházi rendezvények, népzenei koncert által megszerettessük és népszerűvé emeljük a népi kultúra hagyományait a gyermekek és ifjak körében, olyan utókor kinevelése, akik továbbadják az itt megszerzett zenei tudásukat, oktatóivá szervezőivé válnak a jövő generációk hagyományápolásának. A meghívott, a népzenei kultúrában hírnévre szert tevő előadókkal közösen muzsikáljanak, felidézzék a régi hagyományos közösségek hangulatát, ezáltal tevékeny, a népi kultúrára épülő közösséget teremtsenek, ápoljanak. A programban részt vevők megszerzett zenei tudásukat kamatoztatva zenés táncházzal népszerűsítsék a népi kultúra értékeit, bővítsék követőik körét. Ez a projekt az óvodás kortól a szépkorúakig minden nemzedéken átívelő programsorozatot kínál.
Másrészt a felnőtt korosztály azon tagjait, akik koruknál, végzettségüknél fogva kimaradtak az informatikai eszközök oktatásából, az informatikai kör keretében olyan ismeretekhez jussanak, amik lehetővé teszik a digitális világba való szakszerű és biztonságos bekapcsolódást. / internetes információszerzés, ügyintézés, bankolás, vásárlás, közösségi médiák használata / .
A projekt címe: Gyökerek és szárnyak

A projekt kedvezményezettje: Corvin, az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

Támogatási összeg: 5 553 909 Ft

A projekt támogatásának mértéke: 100%

A projekt kezdete: 2020. december 22.

A projekt befejezése: 2022. július 30.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01421

szechenyi-palyazat