181/2022.(V.24.) kormány rendelet

Tájékoztató

 

Az 181/2022.(V.24.) kormány rendelet alapján a vészhelyzetet a Kormány megszünteti 2022.június elsejével, ezért az intézményünkben kihirdetett  intézkedési tervek hatályukat vesztik és az alap dokumentumaink szerinti működés folytatódik.

Az elfogadott intézményi SZMSZ-ben, Pedagógiai Programban és Házirendben leírtak szerint folytatjuk működésünket.

Kecskemét, 2022.06.01.                                                                                    dr. Lóczi László