Leendő elsős szülők

Beiskolázási munkaterv a Kecskeméti Corvin Mátyás Iskolában a 2021/22-es tanévben

Felhívás
2. számú melléklet – Nyilatkozat életvitelszerű ottlakásról
3. számú melléklet – Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
4. számú melléklet – Etika/hit- és erkölcstan nyilatkozat
5. számú melléklet – Jelentkezési lap – szándéknyilatkozat
6. számú melléklet – Engedély kérése első osztályok indítására ’22-’23-as tanév
7. számú melléklet – Adatfelvételi lap – Általános iskolai beiratkozás
8. számú melléklet – Beiratkozás eljárásrend

Körzethatárok 2022/2023

KRÉTA – BAI Szülői tájékoztató

Az érdeklődő szülők és gyermekeik számára a következő programjainkat ajánljuk:

Programok havi lebontása

Október

időpont

program

október 19. (kedd) és 20. (szerda) (8.00-12.30) Nyílt napok: bemutató órák a leendő elsősök szüleinek


November

időpont

program

november 12. péntek 17.00-tól Leendő elsősöknek foglakozás

1. (Iskolába hívogató Márton nap.)

December

időpont

program

december 03.péntek 17.00-tól Leendő elsősöknek foglakozás

2. (Mikulás várása.)

december eleje Mikulás műsor a Corvina óvodákban.
december 20. hétfő 15.00 Karácsonyi ünnepély főpróbája az óvodásoknak

 

január 29. szombat Iskola- és óvodabörze ELMARADT!
február 15-16, kedd, szerda (8.00-12.30) Nyílt nap: bemutató órák leendő elsősöknek és szüleiknekElhalasztjuk márciusra

Március

időpont program
március 1-2, kedd, szerda (8.00-12.30) Nyílt nap: bemutató órák leendő elsősöknek és szüleiknek
március 17. péntek 17.00 Angol teadélután leendő elsősöknek és szüleiknek

Április

időpont program
április 11. hétfő 17.00 Bemutatkozik az iskola
április 21. csütörtök 8.00-19.00 Beiratkozás első napja
április 22. péntek 8.00-19.00 Beiratkozás második napja

Kecskemét, 2021.08.31.                                                                                                              Vezetőség


Horváthné Cseh Mária bemutatkozó óra:

 

Agárdiné Rózsa Mária Bemutakozó óra:

 

Bankó Bianka Bemutakozó óra:

 

Monoriné Herbály Marianna- Bemutatkozó óra:

 

Királyné Papp Judit – Bemutatkozó óra:

Tanulmányi lehetőségek:

  • 1.a osztály informatikai osztály
  • 1.b osztály angol-magyar kéttannyelvű osztály
  • 1.c osztály angol-magyar kéttannyelvű osztály

Az iskola szeretettel várja az érdeklődőket, jelentkezőket.

dr. Lóczi László
igazgató

Az iskola szeretettel várja az óvodás gyermekek jelentkezését a következő tanévében induló első osztályaiba.


TÁJÉKOZTATÁS AZ ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ PROGRAMRÓL SZÜLŐKNEK
A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola a 2009-10. tanévben vezette be az angol magyar két tanítási nyelvű programját. A jelenlegi 7. évfolyam tanulói élhettek először ezzel a lehetőséggel. A program fő célkitűzése az, hogy tanulóink eljussanak olyan szintre, hogy önállóan angolul képesek legyenek ismeretszerzésre, ismeretek feldolgozására, önálló tanulásra. Célunk továbbá olyan gyerekek nevelése, akik ismerik, szeretik városunk, hazánk kultúráját, s azt képesek angol nyelven népszerűsíteni a világban. A 8. év végén tanulóinkat középfokú szintre kívánjuk eljuttatni. A program során a tanulóknak heti öt angolórájuk van, valamint további három tantárgyat tanulnak angolul.

Angolul tanított tanórák:
1-3. évfolyam: testnevelés, ének-zene, technika
4. évfolyam: természetismeret, ének-zene, technika
5-8. évfolyam: biológia, történelem, civilizáció
A tantestülethez tartozik az angol nyelvterületről származó anyanyelvi tanár, aki a kommunikációs órákat biztosítja a tanulók számára. A program városi beiskolázású, tehát olyan tanulók jelentkezését is várjuk, akik az iskolai körzethatáron kívül laknak. A felvételhez angol nyelvtudás nem előfeltétel. Három osztályt indítunk, melyből két osztály kezdi el a két tanítási nyelvű programot, egy osztály pedig normál program szerint működik. Ezt a programot elsősorban jó képességű tanulóknak ajánljuk! Túljelentkezés esetén logikai, vizuális és verbális képességeket mérve döntjük el, hogy a 96 felvett tanuló közül ki kerül be a 64 fős két tanítási nyelvű programba. Az első osztály végén magyar, matematika és angol szóbeli, írásbeli vizsga dönt arról, ki folyatathatja tovább a két tanítási nyelvű programot. Akinek az első év végén túl nagy terhet jelent a többletkövetelmény, emelt szinten továbbra is magas óraszámban tanulhatja az angolt, angolul tanított tantárgyak nélkül.


Egy év az iskolában:


Egy nap az iskolában:


Alsós angol foglalkozás:


Angol vizsga: