EFOP-3.3.5-17-2017-00029 Művészeti nevelés „Sokszínű” napközis tábor

EFOP-3.3.5-17-2017-00029

Művészeti nevelés

„Sokszínű” napközis tábor 

Sorszám: 2019-3-29

  1. június 17 – 2019. június 21.

 

BESZÁMOLÓ

 

A Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskolában június 3. hetében tartottuk a „Sokszínű” művészeti napközis tábort a 2. évfolyamot végzett tanulóinknak.  A gyerekek játékos alkotó tevékenységek formájában ismerték meg saját érzéseiket, és különféle technikákkal fejezték ki azokat. Egyéni feladatok során lehetőségük nyílt a saját érzéseikhez és a különböző alkotótevékenységhez, technikákhoz kapcsolódó ismeretanyag elmélyítésére. Mindezt műhelymunkában végezték, melyet számos mozgásos játékkal is színesítettünk. A táborban ellátogattunk a Kecskeméti Ciróka Bábszínházba, ahol benézhettek a gyerekek a kulisszák mögé, valamint a Kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény színvonalas hangszerbemutatóján különleges hangszereket is kipróbálhattak.

 

Kecskemét, 2019.június 27.

Faragóné Török Tünde és Török Szilvia

tanítók

 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program Kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban – EFOP-3.3.5-17-2017-00029

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi
Program Kísérleti megvalósítása a Kecskeméti Tankerületi Központban

EFOP-3.3.5-17-2017-000029
Alkotó törpikék tábora – 2019-3-30

2019. június 17 – 21. között iskolánkban napközis művészeti tábor valósult meg 28 első
évfolyamos gyermekkel. A sok kicsi szorgos, alkotni vágyó kéz egész héten örömmel és
izgalommal várta, hogy a mesék állatvilágán keresztül kibontakoztathassák kreativitásukat.
Számos közös élmény, alkotás és játék tette színessé a hetet.
Megismerkedtek a „Brémai muzsikusok” című Grimm mesével, melynek állatszereplőit
gyurmából formázták meg. A hét meséjének a „Kacor király” című magyar népmesét
választottuk, amely az egész hetet végig kísérte. A gyerekek tanítói bemutatással is
meghallgatták a mesét, közös meseolvasás során is ismerkedtek a történettel és a
szereplőkkel, illetve rajzfilm változatban is láthatták. A mesén keresztül állatok belső és külső
tulajdonságaival ismerkedtek meg meseolvasás és rajzfilmnézés összehasonlításával,
melyeket egy kötetlen beszélgetés során elemeztünk ki. A „Kacor király” népmeséből az
általuk szabadon kiválasztott kedvenc meserészletről színes ceruzával igényesen elkészített
rajzok születtek.
A hét meséjét drámajáték keretén belül is feldolgoztuk, így kipróbálhatták, hogy az
állatmesében előforduló szereplőket, viselkedésmintákat, helyzeteket hogyan tudják a
drámajáték eszközeivel bemutatni. A szituációs játékot kép – és hangfelvétellel is
megörökítettük.
Állat tematikával kapcsolatos klasszikus zeneművek részleteivel ismerkedtek meg és a
meghallgatott zenék alatt a fantáziájuk szerint elképelt állatot vizuálisan is megjelenítették.
Kilátogattunk a Vadaskertbe, ahol nagyon sokféle állatott láthattak és rendszerezett
ismeretekhez juthattak róluk. Nagyon nagy élmény volt számukra, hogy kecskéket, nyuszikat
simogathattak és etethettek. Egy kedves állatgondozótól pedig csoportvezetés során érdekes
információkhoz juthattak és teknősbékákat is simogathattak. Az általuk kiválasztott,
megfigyelt állatról előre megadott szempontok alapján tulajdonságokat írtak le, melyekkel
másnap találós kérdést játszottunk és felidéztük az előző nap élményeit.
Bábelőadást néztünk meg a Természet Házában, melyben Ürge Aladár és Sáska Sári mutatta
be a homokbuckák élővilágát. Majd a természethez kapcsolódó különböző ügyességi
játékokat próbálhatták ki a gyerekek.
Közös nagy állatmesét alkottunk, melynek szereplőit a Vadaskertben megfigyelt állatok közül
választották ki a gyerekek. Fantáziájukat és képzeletüket szabadon szárnyalva fűzték bele a
mese történetébe, mely a „Jóbarátok” címet kapta. A közösen megalkotott mesét
hangfelvétellel rögzítettük illetve krétarajz elkészítésével a meséről egy újabb alkotás született
egy másik művészeti ágban.

A héten elkészült alkotásokból a tábor zárásaként kiállítást rendeztünk, amely segítségével
összegeztük a hét eredményeit és élményeit. A tábor vezetője Jávorkáné Nagy Ágnes, segítő
pedagógusa Berei Csilla volt.